Žena by před císařským řezem měla být v co nejlepším nutričním stavu

09.07.2021

Pokud má žena naplánovaný císařský řez, měla by být v co nejlepším nutričním stavu. Císařský řez, je velká břišní operace. 

Jakákoliv operace stejně jako i jiné tělesné zranění, znamená významnou zátěž a stres pro celý organismus.

Je proto dobré věnovat čas a pozornost:

  • předoperační dietní přípravě - čím dříve tím lépe - každý den se počítá
  • výživě bezprostředně po operaci
  • pooperační dietě po dobu 6 týdnů
  • realimentaci = obnovení výživy, zlepšování stavu výživy - převádění na normální stravu (případně dlouhodobou dietu)

Cílem těchto úprav výživového stavu je zlepšení hojení ran, snížení rizik pooperačních komplikací, zkrácení doby rekonvalescence a zabránění dalšímu zhoršení výživového stavu.
Výživa je tedy velmi důležitou součástí léčebného procesu, která mnohdy hraje i klíčovou roli, právě s její pomocí můžeme výrazně ovlivnit svůj zdravotní stav.

Dobře vedená podpora před operací a po ní prokazatelně:

  • snižuje četnost komplikací
  • zlepšuje hojení ran
  • zkracuje dobu pobytu v nemocnici
  • urychluje rekonvalescenci
  • snižuje úmrtnost

Nevhodná nutriční péče je přímou příčinou většiny pooperačních komplikací. Její následky jsou schovány za termíny jako metabolický rozvrat, infekční pooperační komplikace, rozpad ran apod. Mnohým těmto komplikacím lze předejít vyváženou stravou obsahující správné množství energie a živin. Je tedy velmi důležité, aby bezprostředně v tomto období byla výživa kvalitní.

V této souvislosti je nutné podotknout, že tyto případné úpravy jídelníčku a často i celkové změny životosprávy patří do rukou odborníka. Nevhodným způsobem úpravy stravy, může dojít k úbytku svalové hmoty, nedostatečného zastoupení důležitých látek v těle, celkového zatížení organismu (lymfatického systému, detoxikačních orgánů) a to může negativně ovlivnit průběh léčby, rekonvalescenci i samotné hojení rány.